Välkommen till Svenska Commodoreklubben!

Svenska Commodoreklubben har som mål att levandehålla samt utveckla intresset för och runt företaget Commodore Business Machines och dess produkter genom web, sociala medier samt datorträffar m.m.

Information om klubben, medlemsskap, kontaktpersoner m.m. presenteras allt eftersom på denna web.

Har du bra ideér, kunskap, eller på annat sätt känner du kan bidra är du mycket välkommen att tillsammans med oss bygga Svenska Commodoreklubben, en rikstäckande förening för retrodatorintresserade i allmänhet och Commodorefantaster i synnerhet.

Mvh
Interimstyrelsen

info@commodore.se