http://www.lemon64.com Svensk site rörande spel till 64an + mycket annat
http://www.c64hq.com En annan svensk site med spel till 64an