http://www.viceteam.org Detta är en bra emulator som både kan emulera C64 och C128