http://www.shlock.co.uk/Utils/OmniFlop/OmniFlop.htm Är tillverkare av ett program till bl a Win XP som låter dig skriva filer till PC:ns diskettstation i C1581 samt olika CMD-format